O.T.Riis Forlag
Free Hits Counter
Hjemmesiden
Da Jesus viste seg for meg, sa Han: Kathryn, du er utvalgt av Faderen til å gå med meg gjennom dybdene i helvete. Jeg vil vise deg ting jeg vil at verden skal vite om helvete og om himmelen.
Jeg vil vise deg hva du skal skrive slik at denne boken kan bli en sann rapport om hvordan disse plassene virkelig er. Min Ånd vil åpenbare sannheter om evigheten, dommen, kjærligheten, døden og livet heretter.
Jeg er Jesus Kristus din Herre, og jeg ønsker å gi deg en åpenbaring for å forberede de hellige på min gjenkomst og for å bringe mange til rettferdighet.
Jeg vil ta ånden din ut av kroppen din, og jeg vil virkelig og reelt ta deg inn i helvete. Jeg vil at du skal skrive en bok og fortelle om visjonene og de ting jeg åpenbarer for deg.
182 sider
Pris: kr 139,- + porto
Sender med faktura

     Helvete/Fortapelsen er et grusomt sted. Pass på at du ikke kommer dit. La denne boken vekke deg opp fra din åndelige søvn, så du igjen kan vekke opp andre.

     Forfatteren av boke får i detaljer se hvordan de fortapte sjeler er i den ytterste pine dag og natt i all evighet.
     Hun var 40 ganger i Helvete og der fikk hun se hvorfor Jesus døde for våre synder.

     Denne boken kan jeg anbefale på det varmeste til evangelisering.

     Boken har allerede ført til frelse for flere tusen.

     Ta imot Jesus som din Herre og Frelser NÅ før det er for sent. FØR DET ER FOR SENT.

O.T.Riis

     Etter å ha opplevd helvetes dybder i tretti netter, ble Mary K. Baxter vist himmelens sfærer. Her er fantastiske glimt av den skjønnhet og glede som venter hvert menneske som tror på Jesus Kristus.

160 sider
Pris kr 129,- + porto

Det siste slaget.

Et endetidssyn av Rick Joyner

     Den mest etterspurte av Rick Joyners bøker. Hvilken god undervisning vi får gjennom hans visjoner! Gitt av Jesus Kristus for menighetens oppbyggelse og rennselse i endetiden.
     Synene er spesielt rettet mot endetiden og slaget for den siste generasjon. Vi får innsikt i hvordan demonene påvirker de kristne og hvordan vi skal gjøre oss fri fra djevelens bånd.
     Til sist i sitt syn ble han tatt opp til himmelen og kom frem for Kristi Dommstol. Denne opplevelsen lærer oss hvor viktig det er å dømme oss selv mens vi lever. En fantastisk bok som griper troende verden over.

144 sider
Pris kr 120,- + porto
(En meget bra bok som kan anbefales)

FORORD
     Sundar Singh ble født den 3. september 1889 i Rampur i staten Patiala i Nord-India. Hans foreldre var rike, og han vokste opp i et komfortabelt og rikt utrustet hjem.
     Hans mor vakte og ledet hans religiøse trang, og han elsket sin mor. Hun døde da han var 14 år. Det var et stort tap for Sundar. Hun hadde lært ham framfor alt å søke etter den indre fred.
     Predikanter og andre kristne forsøkte å lede ham til Kristus, men han motsto dem og forfulgte dem.
I sin fars nærvær skar han opp en bibel og andre kristne bøker og brente dem. Han trodde det var en falsk religion. Han hadde full tillit til sin egen religion, men kunne ikke oppnå noen tilfredsstillelse og fred. Hans sorg over moren og mangelen på den indre fred gjorde at han besluttet seg til å begå selvmord.
Tre dager etter at han hadde brent bibelen stod han opp ved tretiden om morgenen, tok sitt bad og begynte å be:
     «0 Gud, hvis du er en Gud, vil du vise meg den rette vei, ellers vil jeg drepe meg selv.» Han ba og ba, men fikk ikke noe svar.
     Men ved halv fem tiden åpenbarte Jesus Kristus seg for ham. Ut fra Jesus strålte det en glans av herlighet og kjærlighet. Han til Sundar på hindustansk: «Hvor lenge vil du forfølge meg? Jeg er kommet for å frelse deg. Du ba om å lære den rette vei å kjenne, hvorfor vil du ikke følge den?»
     Da slo den tanke ned i Sundar at Jesus Kristus ikke var død, men levende. Han falt ned for hans føtter og fikk den fred som han ikke hadde oppnådd noe annet sted. Det var denne glede han ønsket, det var himmelen selv.
     Da han reiste seg var Jesus forsvunnet, men freden og gleden forble siden hos ham.
Hans far, onkel og eldre bror gjorde store anstrengelser for å hindre ham i å bli en kristen. Men da det ikke nyttet, ble han etter tre kvart år utstøtt fra hjemmet. Han fikk en matpakke med som det var gift i.
Den første natt tilbragte han under et tre. Det var kaldt. Han skalv av kulde og var sulten og tørst, men i sitt hjerte hadde han en vidunderlig fred og glede, og han kjente at Frelseren var ham nær. Denne fred og fryd hadde han ikke i sitt luksuriøse liv.
     Sundar Singh ble døpt den 3. september 1905, 16 år gammel. Det skjedde i den engelske høykirkes misjon.
I India lever en del hellige menn som Sadhuer, Sannyasier og fakirer. Hans mor hadde sagt til ham at han skulle bli en Sadhu. Han besluttet seg nå til å bli en kristen Sadhu. Han vandret fra sted til sted og forkynte Kristus. Han eide intet, bare sin safrangule kjortel, et teppe og et nytestamente. Det ble et liv i forsakelse og forfølgelser. Han spiste røtter og blader, og ellers det som ble ham gitt. Hvis han ikke fikk husly, overnattet han i huler eller under trær.
     Sundar Singhs første misjonsreise gikk gjennom Punjab, Kashmir, Beludshistan og Afganistan. På disse stedene gjorde han sitt vesentligste misjonsarbeide. Han sluttet reisen med en kort hviletid i Kotgarh som lå i Himalayafjellene omtrent 6000 fot over havet. Dette sted ble hans hovedkvarter.
     Da han var 23 år gammel besluttet han seg for å faste i førti dager slik som Jesus gjorde. Etterhvert ble han for svak til å holde regnskap med dagene, og han visste ikke hvor lenge han fastet. En mann fant ham i forkommen tilstand og tok seg av ham. Fasten tjente til å styrke hans forhold til Gud.
     Han hadde fått henrykkelsens nådegave, og den ble for ham en kilde til vidunderlige gleder. Sundar opplevde og lærte meget mere enn det han har fortalt i denne lille bok. Men da han var redd for at noe kunne misforståes, har han bare fortalt litt om mere enkle ting.
     Sundar Singh reiste også rundt i verden og talte. Han ville ikke tilhøre noen bestemt kirke eller menighet, men talte der hvor han ble innbudt og hvor han var ønsket. Norge ble også besøkt, og folk som kan minnes ham, sier at han utstrålte en opphøyet fred og lignet på Jesus.
     Etter det som er fortalt forsvant Sundar Singh under en reise til Tibet og er ikke senere funnet. Han var den gang omkring førti år.

32 sider
Pris kr 60,- + porto

 

     KALLET fortsetter budskapet som ble innledet i boken DET SISTE SLAGET av samme forfatter, og som utfordret kristne rundt i verden til å begynne å leve Sannheten som var betrodd dem.
     Det er en god undervisning i boken og den passer godt i seminarer og til enkelte.
     KALLET ER ET KALL TIL Å LEVE i den enestående herlighet som Guds sønn har, og til å ofre alle ting for evangeliets utbredelse. Mørket vil snart komme, og Herrens dag vil snart gry. Nå er tiden for oss å stå i mot det store mørket i vår tid. LYSETS budskap er så meget større, og som det er skrevet:
     "Og det skal skje i de siste dager," sier Gud, "At jeg vil utgyte av min Ånd over alt kjød, og deres sønner og deres døtre skal profetere og deres unge menn skal se syner, og deres gamle menn skal drømme drømmer;
     Selv over over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyte min Ånd, og de skal tale profetiske ord. (Ap.gj. 2,17-18)
     De siste dager er her. Dette er dager for drømmer, visjoner og profeti for unge og gamle, sønner og døtre - dager da de mektige hellige vil se hva de er priviligert til å leve. Denne boken er et kall til å gripe en enestående anledning til å leve i den tilstand å være verd KALLET.

146 sider
Pris kr 120,- + porto


Percy Collet  
Percy Collet ba i 7 1/2 år om å få se himmelen. Etter et lengre bønnesamvær, kom en engel og hentet ham. Kroppen lå igjen på bakken i jungelen, men hans sjel var fri. Dette skjedde i Amasonas hvor han var misjonær. Han var 80 år gammel og begivenheten skjedde i 1982.
     I 5 1/2 døgn fikk han oppleve himmelen og fikk mye kunnskap. Jesus sa til ham at han skulle forlate misjonsgjerningen i jungelen og heller fortelle menneskene om himmelen og det han lærte der.
     Denne boken er en oversettelse fra engelsk til norsk fra 12 tale kassetter. Mange har blitt velsignet ved å lese denne bok.

159 sider
Pris kr. 110,- + porto

 

Like ved det 20. århundreskifte, ga Gud Seneca Sodi, en gresk kristen jøde, den vidunderlige opplevelsen av å tilbringe over 40 dager i himmelen. Denne fortellingen vil utfordre deg og gi deg håp og oppmuntring til å fjerne alle hindringer og trenge deg inn i Guds herlighet. Gud vil gjennom ham la jordens mennesker få et lite innblikk i himmelen. Han forteller om Paradiset, Den Hellige Stad og Tronens herlighet, om livet i himmelen, Livets trær og dets livgivnende frukter og livsens vannkilder, alle han treffer og samtaler med og all herligheten.

Gabriel sa til Seneca, du som er utvalgt som redskap og valgt til en særlig gjerning av Herren selv.

Jesus sa til Seneca da han tok farvel med ham ved Stadens port: Sønn, vær ved godt mot. Din jordiske tjeneste er ennå ikke fullført. Men, som jeg en gang kalte Moses og Elias fra disse skinnende porter, så sender jeg deg nå til å gjøre kjent hva du har sett og hørt, noe som er bare en brøkdel av hva du enda skal se, men dette er alt hva de nå vil motta av din hånd. Sann uhyklersk tro er svinnende mange steder på jorden. Du vil finne en trofast hjelper på viss hode mine velsignelser skal hvile. Og når du har avsluttet din reise til jorden, skal jeg overføre de eldstes velsignelse til deg - en tidligere arv av din ervervede eiendom. (i himmelen). Alle hoder var nå bøyet, mens han bad og overga meg i engelens varetekt. "Dra i hast til din misjon."

Elwood Scott stenograferte ned det Seneca Sodi fortalte. Seneca Sodi sa til Elwood Scott: Jeg har undersøkt manuskriptet og setter pris på det du har gjort. La trykkeren få det av dine hender. Gi det for folks øyne. Noen vil ikke anerkjenne det, andre vil velsigne Gud. Men om du trofast fullfører din oppgave, vil Den Allmektige Guds velsignelse være over deg.

223 sider
pris kr 139,- + porto

En profetisk visjon av det 21. århundre, er en visjon om framtiden. Den er også et kall og en strategi for å mobilisere den mektigste armé som noen gang har masjert på jorden - Guds armé.

Dette er kallet til Guds folk som har fått det privilegium å leve i de kanskje mest viktige tider som noen gang har vært. Det er et kall til å reise seg og fullbyrde sin bestemmelse. Det er en manual som lærer deg å anvende de mektige åndelige våpen som Gud har gitt oss for å  konfrontere det mørke som nå sveper over jorden. Det er også en strategi for hvordan vi kan begynne å demonstrere og anvende kraften i det kommende Riket.

* Hvordan du skiller Guds røst fra andre røster i verden
* Hvordan du får visshet for ditt kall fra Gud
* Hvordan du beseirer din sjels fiende
* Hvordan du
blir en del av den vekkelse som nå går over jorden

Rick Joyner, stifteren av MorningStar Publications and Ministries, har skrevet mer enn et dusin bøker.

268 sider
pris kr 150,- + porto
"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere skal se himmelen åpnet ......." Joh. 1,52

Mens hun var i en hytte oppe i fjellene, ble Anna Rountree fanget i en visjon av Satans brutale angrep på menigheten. Plutselig ledet åpenbaringen henne bort til en trapp som førte opp til selve det himmelske området. Ved hjelp av den unnslap hun det fryktelige angrepet.

Der, i en makeløs beretning om en reise til Guds tronrom, blir hun møtt av engler og opplært av dem, og av Herren Jesus selv. I slutten av visjonen står hun skjelvende foran Gud Fader som pålegger henne å fortelle det hun har sett og hørt. Han befaler henne "å skrive brev hjemmefra til dem som lengter hjem", og å fortelle om Hans hjerte som har ubegrenset kjærlighet til sine barn og til de fortapte.


Denne spennende, nye boken er oppfyllelsen av den befalingen. Anna Rountree følger Rick Joyners tradisjon i "det siste slaget", og gir Guds barn et brev fra vår Faders hjerte: ved å lese de sanne beretningene om åpenbaringer hun har opplevd, vil Guds herlighet og nåde bli fremkalt for deg etter hvert som du begynner å se HIMMELEN ÅPNET.


"Ekteparet Rountrees intime samfunn med Gud har latt dem få innsikt i dynamikken i himmelens tronrom, og de fortsetter å ha et dypt fellesskap med Faderen. Opplevelsen deres vil inspirere deg og forberede deg på å bo i ildglansen av hans herlighet."
En himmelsk opplæring.
Mike Bickle, pastor, Metro Christian Fellowshipp, Kansas City, Missouri

"Anna" er et mann og kone team. Etter eksamen ved det teologiske fakultet ved Yale universitet, tilbrakte han mesteparten av sitt voksne liv i tjeneste som pastor sammen med sin kone. Etter at de ble pensjonert, flyttet de til et storbyområde for å hjelpe til med å føre sammen pastorer fra mange kirkesamfunn og med forskjellig etnisk bakgrunn til månedlige bønnemøter og daglige samlinger. Nå lever de et stille liv med Herren i en hytte i fjellet.

215 sider
pris kr 120,- + porto

Rebecca Springer levde ved århundreskiftet. Under en reise, langt borte fra sin mann og sønn, ble hun alvorlig syk. Den pleien hun fikk var svært mangelfull. I nesten tre uker fikk hun ingen næring, knapt nok vann. Til slutt falt hun i koma. Under denne tilstand ble hennes ånd ført til Paradis, og hun skriver selv i forordet:

Jeg er pinlig medvitende om det faktum at jeg aldri kan male scenene for andre mennesker slik som de ble vist meg under disse underbare dager. Om jeg bare svakt kan peke på den nære forbindelsen mellom det jordiske og det himmelske livet, er jeg kanskje i noe mål i stand til å dra sløret fra den så fryktede døden og vise at den bare er en åpen dør til en ny og underbar fase av det liv vi nu lever.
Min personlige tanke om denne selsomme visjon er, at den er leksjoner i hva vi kan vente oss og håpe på, når vi kommer til den andre siden.

81 sider
pris kr 79,- + porto

Free Hits Counter