O.T.Riis Forlag

Free Hits Counter

Til Hjemmesiden

NOSTRADAMUS PROFETIER

1 Den unge løven skal vinne over den gamle på krigsliknende måte i kamp I et gullbur skal han gjennombore øyet Dette er det første av to sår, deretter dør han en grusom død.

2 En keiser vil bli født nær Italia, Som vil koste riket meget dyrt. Dystens blod vil bli krevet av London Brent av ild i tre ganger tyve pluss seks.

3 Fordi han ikke ønsket å innvilge atskillelse Som senere vil bli betraktet som uverdig Vil kongen av øyene bli tvunget til å flykte Og en innsatt i stedet, som ikke bærer tegn på kongelighet.

4 Gale av sult vil bestene få elvene til å skjelve; Mesteparten av landet vil være under Hister. Den store vil bli trukket inn i et jernbur, Mens Tysklands barn ikke merker noe.

5 jeg tenkte at for det felles beste ville jeg beskrive de viktigste av de revolusjonerende forandringer jeg forutser, men for ikke å for urolige mine nåværende lesere, vil jeg gjøre dette på en tåkete måte ved dunkle og forvrengte setninger istedenfor likefrem profetisk.»

6 .... . mange okkulte bøker som hadde vært skjult i århundrer, har kommet i min besittelse, men etter å ha lest dem, av frykt for hva som kunne skje dersom de skulle falle i gale hender ga jeg dem til Vulcan.»

7 Ved nattlig måneskinn på berget går det rette opp for en ensom mann "Udødeliggjør deg!" krever lærlingene: med blikket rettet mot solen brennes hans kropp.

8 «Der er, som om Bogtrykkerkunsten kunde være opfundet alene for at muliggøre deres vidunderlige Opbevaring gennom Tiderne.»

9 Bryt opp: Søk nye, store land! Her er en bok om dyp magi av Nostradamus selv: Den kan vel godt nok vise vei og sti?

10 «Den Ævne han besad var ikke i sit Væsen mærkeligere end andre geniale Ævner, der altid i deres dybeste Grund er uforklarlige, og den var ikke væsensforskellig fra det Geni der aabenbarer sig i Kunst, Musik, eller Videnskab, som alle beror paa en intuitiv Indfølen i Tingene og Virkeligheden.»

11 . . hans Liv har hatt en indre Side som han ikke viste frem, ikke engang til sine nærmeste Omgangsvenner, og som ikke er saa let at trænge ind i.»

12 Nær havnen og i to byer vil komme to plager, av et slag som aldri har vært sett før.

13 Når de fra den nordlige halvkule blir forent Vil det være stor frykt og redsel i Østen . En dag vil de to store ledere bli venner, Det Nye Land vil være på toppen av sin makt Nummeret blir gjentatt for blodets mann.

14 Samtidig som den store konge over mongolene År 1999, den syvende måned Vil Hans Majestet Døden nedstige fra Himmelen I den gode saks tjeneste

15 Man legger ut en falsk topografi og begynner gamle krus opp av jorden å samle, får sammen en nyklekket trosfilosofi, der hvitt blir svart, og nytt slår ut det gamle.

16 0, gallerkonge, de veksler, dine stunder! Til sjeldent sted man kongssetet fører: ny lov og rett skal du få lide under, Rohan og Chartres deg mye skade gjør.

17 I Reims' skogs natt på planløs omflakking kjennes igjen to-par-damen som skal offeret bringe og dyster gråmunk tar seg til Varennes. Capet får storm, ild, blod og bøddelsklinge.

18 Et veldig skrik det franske rikte kveler, de uten makt vil makt med volden nå: kameleons tunge honning drypper med tente bluss lyktetennerne skal gå.

19 Regimet fengslet konge for skurk forklarer, og fengslet dame dødsdømmes brått; på kongesønnen man ei livet sparer men festningshoren er i samme båt!

20 Italias grense en keiser ser fødes av hvilken det veldige riket dyrekjøpt vinnes, det sies, at blant de mann som av ham seg feter det flere slaktere enn fyrster finnes.

21 En bisverm kommer, ingen vet hvorfra men snaren settes, snart i Tuilles bor svalen: fem menn skal skjenke ham maktens lån; i mantel sid for frasens helter taler.

22 En veldig hær passerer Alpenes fjell straks etter at man har dampvidunderet gjort, det underbare, men uten hell toskanerkjempen mot bedre ort.

23 På det demonnavnet han kjenner alle som han av skjebnens tre deler har fått. Bragdrik og stor hans folk skal ham kalle et slikt rykte har enda ingen nådd.

24 Til ennå ufødt sønn den store helten tar Apenninene og alt deri: balansevektfolket må rømme feltene og fjellene gløder opp til Mon Cenis.

25 Han, som den store glans skal bære, blir til et overilet steg forledet: tolv røde flekker tribunatets ære og mordet utføres - ulykken er skjedd.

26 Fra Englands øyer Vesten skal befries: det oppdaget ble, først lavt, siden høyt blir satt; i trassig skottehop det misfornøyd skrikes, de opprør gjør en lummer og regnfull natt.

27 Stor uferds nød den store fyrsten finner kort etter det at han damen ektet har: hans rykte, glans og støtte og alt forsvinner i kortklipt hode ingen råd fins mer.

28 Den store hæren slåes på flukt, man sier under sitt tog, men det forfølges ei stort; den samles atter og på nytt slår leir selv om Gallien selv den jages på port.

29 Pilen fra himmelen bytte ei svikter de døde taler, bøddelen styrer, i stammen øksen settes når hæren viker, et menneskedyr får sone skylder.

30 Britannerøya skal ha en eldre søster nøyaktig femten år før broren liv skal få de gitte løfter henne holder glansen skal hun i Vektens rike fremover gå.

31 At fienden svekker en regjering spion gir fri passasje - et klassisk knep: to hyklervenner kommer, til formering av slumret hat, som vekkes til vold og prøve.

32 Av fanatisme, som her hyklet guddomsgløden, en stor manns hustru blir til nesten solgt; de dommere, som har dømt om hennes skjebne, skal ofre henne kaldt til pøbelvold.

33 Hvilke hyl og skrivelser i slavetrakten! Fyrstene fengsles, herrer settes i bur - De hodeløse dårer, som når makten, tas for guddommelige mirakeldyr.

34 I byen Sodoma skjer de store mordene - da straff måles ut, ei oksen slaktes ned: ved gjenkomsten bedret man til jorden det brente stoffet som Vulcanus gir.

35 Kort blir regimet, overlatt til begge: tre år og sju måneder får krigen rå; siden tempeltjenerne skal slåss, med våde - seieren skal lederen fra Armenia få.

36 Den blonde Ferdinand får vanskelig for å gi tilbake sin gevinst i makedonerleken: i nød sin vei vi ham forlate se og sette seg i væpnet marsj mot grekerne.

37 Roms hellige felt, jeg ser av klare tegn, skal galleren slå med både brann og mord - men siden kan kelteren klokkens slag frykte: for langt eskadren styrte opp mot nord.

38 En fandens krig skal Vesten skue hvis andre år skal som en gissel slå, med unge, gamle, buskap, barn i fare - ved Seine Merkur, Mars, Jupiter stå.

39 I sølvets preg man forkynne skal hvor man skal dra, hvor bo i det fremmede landet: umoden frukt gir smil ved sitt fall. - en klandres, en berømmes så sterkt han kan det.

40 Men han, som leder Frankrikes arméer og tror nasjonen undergangen nær, ser feltets skanser, beskyttelsestak og som allerede av fremmede tropper spekket (tranchéer) er!

41 En bro skal bygges raskt på rad av båter at Belgias fyrste byde sverd og stang: ei langt fra Brussel løpegravstid og bråter, og seieren spisser sju på samme gang.

42 Ei natten skal for dagningen gi plass, og herreveldets tegn (iherdige) interesserte tropper før i regjeringen var stol besatt og gaven fra bevæpnet Tag når Tuppen.

43 Motstanden skjøtes utmerket, det ser enhver - men Tours, hold vakt for nære fallgropfeller! Ved Reims går Nantes og London til forsvar - men gå ei utenfor når tåke faller.

44 Da blir på Øyene så stor tumult at intet høres der utenom krigspartiet, og plyndrerne skal nå sitt mål så fullt at stort forbund bygges opp mot røveriet.

45 Når melk har regnet mange gode år, ved Reims av himlens skyer jorden valkes? herdes? Ve, hvilken blodig bister strid der står! Si far, ei sønn, ei hersker tør nærme seg.

46 Human regjeringen av engelsk blod skal fred og enighet for sitt rike trygge: inngjerdet krigen halve tiden stod og lenge de i fred og ro fått bygge.

47 Saturn i Krepsen, Jupiter i Mars: en lærd i februar redder landet; sterkt feste faller - trefrontskrig, bevares! Bråket ved Serbia, dødelig stridsfølge fant det.

48 Å ta et skip med hjelp av tyrkisk by ved havet, enda med ventingens stein i magen, en engelsk flåte hastig tar av sted av nypåbegynt sjøkrigs aske slått.

49 Et veldig nattlig sjøslag må tåles mens ilden herjer Vestens skip totalt, et nytt knep lærtes, de store skrogene måles. Ve de beseirede - i øsregn halt!

50 Galeier skjuler linjeskipenes segl, de store skipene tvinger frem de små, ti i sammen i ring, å skyte regel: de store drar seg bort og samles da.

51 Mot fienden, den samme stadig, skal ingens løfter stå fast: de fangne holdes der (fast). De slagne, døden nær, i skjorten tvinges gi bort som hjelp det siste som de har.

52 På øyene skal folket alvorlig blokkeres - men samler kraft mot fienden, og mot. - Nå de som er utenfor av sult martyreres, til døds dem hungeren tar i kjøtt og blod.

53 Hungeren gjør vargen hos hans bytte fanget, og den som angrep selv skal savne brød. Den som var stor skal se sin slutt den gangen: ei lederen unngår trykkets bistre nød.

54 Det største riket blir slått og jaget men knapt utenom sine grensers krets: fienden bortdrives, land skal tilbaketas, alt ikke - gallisk kastes ut med hets.

55 I fire år og mer skal krigen rase da inntredd har det lette livets land. - Ravennas, Pisas og Veronas skare skal forhøye pavekorset etter hand.

56 Lengst i sør i Spania faner heves ifra Europas ende og bastion siden skal ved Aisne uroligheter roes når troppen oppløstes i koalisjon.

57 Da holder ingen av dem fredsforedragene, enhver av dem antok svik for en sjanse: ved Bracelona flåten skal bli tatt og fred foraktes til sjøs som til lands.

58 Et år før det språk blir med Italia bukker tyskere, franskmenn og spanjoler for styrkens sjel: de styrter republikkens skole der nesten alle allerede var kvalt i hjel.

59 Født nær Rhinen i østerriksk fjelland bare blant folket, som for sent til bytte drog, den Ungarn og Ukraina skal forsvare - man ei skal vite hvor han veien tok.

60 Av gift dør dramaets skurk på scenens bredder først senere en rad regenter fått sitt slag: det regner stein fra ulv i fåreklær og når han dør, heves tale om rett og lov.

61 Klokken av bronse, som timene forkynner, skal klemte ved tyrannens bortferd skrik, tårer, vatn, ingen mette munner W(inston) S. C(hurchill) senker da sitt sverd.

62 Den siste bær, Saul-bøddelen opp kan tilkalle skal ikke fra havet kunne bli bedekket: mellom to elver skal han krigsfolk skue, den sinte får den svartes anger vakt.

63 Italias folk- og Spanias-lederløse og i Italia nederlag og død: deres ledere skal forbrytersk galen øse i strømmen av blod rundt denne breddegrads nød.

64 Med ild og blodssvall herren selv, den visse, oksedriverne ved Po omringer her: etter lang bønn til Genova tar man Nice; Turin, Fossano, Savillano er igjen.

65 En sterk regjering lenge isoleres, der den i Ebros nærhet samlet står: av Pyrenéerfjellene den gjemmes når skrekk i mai med skjelving landene slår.

66 Så liv som død forandrer Ungarns styre, som bitrere enn trelldomsgisler slår: i hovedstaden jamrer kar som liten gutt da Castor der mot Pollux bevæpnet står.

67 Fra havet troppene i tre deles - den andre ikke livsfornødenheter har mistrøster: mot Champs-Elysées det skjeles. - Den først gjør gjennombrudd som seieren tar.

68 Den franske flåten, bevæpnet sterkt mot faren fra den store Neptun og hans tre menn, Provence utsetter å gi støtte til skarene. Mer krig, Narbonne, med spyd og piler enda!

69 Til Stortyskland han førtes, og dessverre, Brabant, og Flandern, Bruges, Bonlogne og Gent - men falsk pakten er: armenisk herre Colonia og Wien tar, når det blir kjent.

70 En stortysk koryfé, når tingene vendes, i skinn av bistand overgir seg - Til Kongenes Konge skal hjelp fra Ungarn sendes: den opprøres av det, sår med blod sin sil.

71 Ved floden graves og bygges den store graven i femten deler etter strømmens ledd: vår by blir felt med strid og blodig graven, og nesten hele landet skal dras med.

72 Om natten byen tas med mord og brann en del dog unnflyr, strid ved kysten står: henrykket ser mor hvordan sønnen vender tilbake, - med gift og brev i lommen hjem man når.

73 Når stor strateg har reist sin vei, skal damen hos visekongen ha falt på kne for om nåde be: med falske lotter klamrer hun seg under rammen av bajrerbjørnen og får ulykke se.

74 Man ei kan hindre krigens brann, man tilkaller: død slår i kraterhull som himlen dem spyr og paven dør, når han elendigheten skuer - skibbrudnes hær til klippens havsskjær flyr.

75 Agenter som Italias språk forsvarer går over Alpene i april og mai, og han med Tyren i et tall forklarer at ei han senke vil de franskes kai.

76 Asketen ni år har fred ved makten - så gripes han av så voldsom blodtørsts brann at på et folk han begynner lovløst å slakte, drept av et nytt med større tålmods hand.

77 En tid deretter, men det drøyer ikke lenge, blir atter stor tumult til sjøs som til lands: i usett skala strid til havs man hever, kanoner, ild og alt man har til hands.

78 Da skal man store avgudsbilder lyde og falske spåmenn får profeters navn og gullhorn ofres, himmelen vil man tyde og innvollsskueren finner åpen favn.

79 Norge, Britannia, Dacien skal av neven hos de forente brødrene lide nok: Romas overhode til og med har gallisk blod - hærene slås tilbake til sin skog.

80 Fra arisk høyde en høy, svart hevet knoke hans ondskap sees der Saone og Rhéne går sammen Lucias dag hans knekter gjemmes i skogen, en fandens trone, en uutsigelig grop.

81 To blokkert i vrede overilt, av to pokaler metthet får, En gammel drømmer, en maktskamfert ved siden av Genéve ser arieveldets spor.

82 I spilt vern av sju med bildesnauskaller han sender forskere omkring i verden tvert: i kilder, brønner vatnet giftig sveller - de fra Italia å sluke det har lært.

83 Slottsfuglene blir drevne ut fra boden av ukjent ørn, når herskeren har vunnet makt: vår uvenn ofte jages over floden - utenlands fuglen man i lenker har lagt.

84 Til aktens omløp, som forstyrrer all glede; sjuende i femte som benevning legges; en krigersk fremmed i den større Tredje, Lammet skal ta Lutetia og Aix

85 Tyskland skal mangen sekt frembringe som nærmer seg en frodig hedendom, men sinnet bundet er, og lønnen liten: til rette tidende de vender om.

86 Med skinn av å ville trolldomsåket løfte han selv tar makten over land og stad: mot skjøgens troløshet hans illgjerning siktes, for folket leses linjer fra falske dikt.

87 I liv og død en usling, falsk, uverdig han ei får Sachsen til noen kurprins gitt: når Braunschweig står trohetseden ferdig forførerens løgn blir trodd å gi folket dets rett.

88 Et fremmed folk - med Romas folk ei liknes kan det - etter opprør den store byen tar. Regimet kraftløst mot det andre landet, og lederen gripes - som ingen våpen har.

89 En kyndig fiende skal stå forstenet hans land er trett av sykt forræderblod: av Spania - Vest - Afrika hjelp formodet. Sluttslaget står ved Romas ruiners flod.

90 De venner, som partiet har konsolidert, skal dø og plyndres for sin grovhets ord og alt de har skal bli konfiskert, for så hardt trykket har Romas folk enda ikke vært her på jord.

91 Den død som den latinske herskeren lider skal gjelde også dem som hans styre har hjulpet når ild blir tent og byttet delt omsider. og lovlig død hans tilhengere snart får veltet.

92 For sent for to tapes hva de har tall da Ormen brått imot sin avtale skyr; den franske ligas hær dratt til tvil, i Alpene savoykonge blir martyr.

93 Før menneskene gudskaren leker at det fra dem er nå, at krigen rører seg: sverd, spyd og ild fra stjerneklar himmel driver men venstrehånden gjør mer skade.

94 Et sjeldent skip ses under havet jage og stoppe utenfor en ukjent havn: for palmekvistbærerne er det sent å klage når død og rov tross advarsel lukker sin favn.

95 Sublime legemer skal bli endeløst sett for øyets linse og snart vise seg så: med bare fremside, usynlig ledet. Den hellige bønnens tall skal minske da.

96 I nord massene gjør seg mektiv bud. som gir Europa og vår verden dens nød: stort bytte høstes av to måneskudd når ungarerne ble forsterket til liv - og død.

97 Den store kelten trer inn i Roma og leder flyktningers og dømtes skare, og folkets hyrde feller dødens dom mot den som i Alpene er forsamlet bare.

98 Når herskeren mot sine egnes vilje går Blois avkom italianos skarpe, Cordova, Memel og Dalmatia får: sjutallets ånder ham makt overgir.

99 Om tjue år fra månens makt man drager den nestes velde blir sju tusen år. Når solen svekkes sine siste dager min profeti sin fullbyrdelse når.

100 Forgangen tid og kommende tid skal dømmes i lag av den store Jehova: i denne endes natt skal Herren glemmes og presteskapet skal sin straff få ta.

101 Det år, som fyltes av et sjutalls likhet et veldig, nærmer seg bloddramaets tid, som går foran det tusenårige riket da alle døde forlater gravens fred.

102 En ny lov vil besette et nytt land i retning av Syria, Judea og Palestina: Det store barbariske rike vil smuldre, før Føbus fører sitt sekel til ende.

103 Den arabiske fyrste, Mars, Sol, Venus, Leo, kirkens herredømme vil bukke under for havet: Mot Persia nær ved en million mann vil invadere Bisance, Egypten, den sande slange.

104 Fra det sorte hav og det store Tartariet vil det være en konge, som vil komme og se Gallien. Han vil støte gjennom Albanien og Armenien og etterlate et blodig Callien i Bisance.

105 De to forenede vil ikke holde sammen lenge, og de lar seg narre av barbaren innen tretten år: På begge sider vil det være slikt tap, at man vil velsigne barken og dens styrer.

106 En dag vil de to herrer bli venner, deres store makt vil man se vokse: Det nye land vil være på toppen av sin makt, til den blodige vil tallet bli rapportert.

107 Når solen hever seg, vil man se en stor ild, støy og lys i nordlig retning: På jorden vil man høre død og skrik, mens døden venter dem ved sverd, ild, sult.

108 Ved lyn i arken smeltes gull og sølv. Av de to innesperrede vil den ene ete den andre. Den største utstrakt fra byen, når flåten seiler i neddykket stand.

109 Pau, Veronne, Vincence, Saragousse, lange sverd, redsel med friskt blod: En stor epidemi kommer i den store kapsel, hjelpen nær, og hjelpemidlene langt borte.

110 Når jern og dokumenter er inne i en flåte, vil den som vil forverre krigen, stige ut av den. Hans flåte vil spre seg vidt over havet og vise seg nær latinsk land.

111 Etter en stor ulykke for menneskene kommer en større, når den store beveger fornyer seklene, regn, blod, melk, sult og pest: På himmelen ild med et spor av gnister.

112 Mabus vil da snart dø, og der vil komme av mennesker og dyr en uhyggelig tilintetgjørelse. Så vil man plutselig få øye på hevnen, hundre, hender, tørst, sult, når kometen passerer.

113 Jordskjelv og ild fra jordens midte vil skape skjelven omkring den Nye By: To store blokker vil føre krig i lang tid, derpå vil Arethusa gjøre en ny flod rød.

114 Gudene vil åpenbare for menneskeheten, at de vil være opphavsmenn til en stor konflikt. Før sås himmelen fri for sverd og lanser, mot venstre vil den største skade skje.

115 På grunn av sol-varme på havet blir fiskene fra Negrepont halvt kokte, beboerne vil skjære dem opp, når Rhod og Gennes får bruk for mat.

116 Hodene av Aries, Jupiter og Saturn. Evige Gud, hvilke omveltninger! Så vender den onde tid tilbake etter et langt sekel, i Gallien og Italien, hvilke tumulter!

117 Når epidemiene er over, blir verden mindre, lenge vil freden bo i landene. Man vil reise sikkert gjennom luften, over land, hav og bølge, så vil kriger på ny blusse opp.

118 Ved natt vil de synes å ha sett solen, når man ser svine - halv - mennesket. Støy, skrik, kamp blir utkjempet på himmelen, man vil høre villdyr tale.


Free Hits Counter