O.T.Riis Forlag

Free Hits Counter
Til Hjemmesiden

*

SANGHEFTE MED 136 SANGER AV
AAGE SAMUELSEN
INNEHOLDER DISSE SANGENE:
ÅNDELIG KVALITET I LIV OG VIRKE
EN BOK MED 11 TALER AV
SVERRE KORNMO
A
Aldri glemmer jeg den dag ................... 001
Aldri kunne vi bli fri ............................. 002
Arme synder som er såret ................... 003
B
Bak stjerners myriader ....................... 004
Bibelen forteller meg Jesus ei ............ 005
Bortenfor vår sol og måne .................. 006
D
Da Abraham i tro til Gud ..................... 007
Da Jesus fra Nasaret vandret ............. 008
Da min Jesus frelste meg .................... 009
Den gang jeg var ung ........................... 010
Der er rop i Guds leir ........................... 011
Dersom du har Abrahams tro .............. 012
Det er en herlig nåde ........................... 013
Det er så få som stoler på .................... 014
Det er vekkelses luft over landet ........ 015
Det fins kirker det fins templer ........... 016
Det fins mennesker her i verden ......... 017
Det lønner seg å be til Gud .................. 018
Det strømmer fra frelserens hjerte ..... 019
Det verden trenger nu i dag ................. 020
Det å elske er å gi ................................ 021
Du kan si hva du vil .............................. 022
Du kan velge hva du vil ........................ 023
Du Noah hvorfor bygger du en båt ...... 024
E
Ei finnes det noen så lykkelig .............. 025
Ennu strømmer fra Jesus hans ............. 026
En pilegrims vandring ........................... 027
Ensom, med et sønderknust ................. 028
En vekkelsesbølge fra himlen .............. 029
Er det slutt på kraften .......................... 030
Et herlig liv jeg eier i Jesus .................. 031
Et under på Golgata hendt ................... 032
F
Fortapt forlatt Gud fant meg .................. 033
Før Herren skapte stjerner .................... 034
G
Gamle Adam liker ikke liv ..................... 035
Gud har elsket verden så at ................... 036
Gå på evangelisk møte var for meg ....... 037
H
Har du frelse fått oppleve ....................... 038
Har du kjent Guds kraft til frelse ........... 039
Har du lest om alle løfter som ................. 040
Har hjertet fred med Gud er du ............... 041
Her på jorden er livet så kort .................. 042
Herren er min hyrde alt gjør han ............. 043
Herren Jesus frelser mannen ................... 044
Herren sin vekkelsesbølge nu sender ..... 045
Hurtigtog til himlen går ............................ 046
Hva er verden uten ham ........................... 047
Hvem er hun som er langt mer ................. 048
Hvem er Jesus? Hvem er han .................. 049
Hvem kan vel begripe Jesu ...................... 050
Hvor fins vel i verden en frelser .............. 051
Hvorfor er du så lei og missmodig ........... 052
Hvor i verden du går ei noe ..................... 053
Hør du som knuges ned av ...................... 054
Hør min venn som lever ........................... 055
I
I Davids hus er åpnet en kilde ............. 056
I den sene midnattstid kjemper ............ 057
I Egyptens mørke før jeg ...................... 058
I en stille stund med Gud ...................... 059
I går i dag til evig tid den samme ......... 060
Intet menneske her i verden ................. 061
Intet menneske kan forstå .................... 062
J
Jeg er født inn i Guds rike ...................... 063
Jeg er glad jeg er fri ................................ 064
Jeg er herlig frelst og døpt ...................... 065
Jeg er Herrens glade gutt og trubadur ... 066
Jeg er svak som et siv ............................. 067
Jeg har drukket av de sprukne ............... 068
Jeg har en venn en trofast venn .............. 069
Jeg har flyttet inn i hallelujagaten ........... 070
Jeg har lengtet mang en gang ................. 071
Jeg har møtt Jesus Krist ......................... 072
Jeg har sett Guds nåde stor .................... 073
Jeg i synden var dømt og mitt liv ............ 074
Jeg kan aldri, aldri glemme ..................... 075
Jeg lengtet etter frelse ............................ 076
Jeg mitt alt til Gud har givet ................... 077
Jeg sunket var ned i det dype dynd ........ 078
Jeg så en mann forpint og slått ............... 079
Jeg tok i mot Guds evangelium .............. 080
Jeg var en hospitalpasient ...................... 081
Jeg var en synder en trell i verden ........ 082
Jeg var nedfor i mitt hjerte ..................... 083
Jeg vet at det å være frelst i verden ...... 084
Jeg vil nu synge en sang om Jesus ......... 085
Jesus du vet jeg elsker deg .................... 086
Jesus frelseren hver en synders ............ 087
Jesus har sagt at han kommer snart ...... 088
Jesus i dag er den samme enn ................ 089
Jesus kjær du som alltid er .................... 090
Jesus min frelser er øm og ..................... 091
Jesus underfull du er for meg ................. 092
K
Kan du høre det rop som fra Golgata .... 093
Kan du telle Guds velsignelser .............. 094
Kjære Jesus jeg kommer til deg ............ 095
Kjære Jesus min frelser og Herre ......... 096
M
Mennesket for evig er skilt ifra Gud ...... 097
Mennesket jager hvileløst omkring ........ 098
Min Gud er herlig så rik og stor .............. 099
Min kjære venn har du møtt Guds sønn . 100
N
Nu hastig nærmer seg den store ............ 101
Nu vil jeg fortelle om min Jesus kjær .... 102
Nu vil jeg synge om Jesus kjær ............. 103
Nåden i Kristus fullkommen og hel ....... 104
Når jeg er alene ...................................... 105
Når mulm og mørke ................................ 106
Når prøvelsens ild kommer over ........... 107
Når verden lokker med sitt bedrag ....... 108
O
O Jesus du som fyller alt i alle ............... 109
O Jesus om du vil så kan du ................... 110
Om du eier hele verden .......................... 111
Om Jesus og hans nåde jeg synger ........ 112
P
Patriarker profeter disiplene med ......... 113
Pinseilden ennu faller som på ................ 114
R
Rundt i bedehus og kirker ..................... 115
S
Sarons rose å hvor du er fager ................ 116
Se dagen kommer med bud om sommer . 117
Selv om hele verden tviler ....................... 118
Skriftenes Jesus kom inn i mitt hjerte .... 119
Snart en morgen bryter frem ................... 120
Som dugg for solens stråler ..................... 121
Sorgfull så ofte i verden jeg var .............. 122
Stjerner blinker lykken vinker ................ 123
Så mange ting av denne verdens ............. 124
Så mange vil til himmelen å se ................ 125
T
Tenk hvilken nåde at Gud frelste ........... 126
Til verdens larm og vrimmel ................... 127
U
Under dom som syndens trell .................. 128
Under orgelbrus og kirkeklokkelarm ..... 129
Ut i syndens mørke bundet var ............... 130
V
Ved dagens gry Maria Magdalena ......... 131
Veien hjem til himlen for Guds ................ 132
Vi lever i en verden full av sorg og nød .. 133
Å
Å du kjære Golgata hvor jeg ................... 134
Å hvilken nåde og miskunnhet ................ 135
Å hvor herlig det er tenk at ..................... 136
INNHOLD
01: Er det slagsider ved vår forkynnelse. . . 7
02: Åndelig kvalitet i liv og virke. . . . . . . . . 28
03: Åndelige opplevelser større enn læren? 41
04: Det er nåde nok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
05: Er det få som blir frelst?. . . . . . . . . . . . . 75
06: Profetordet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
07: Vandre i Ånden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
08: Den Hellige Ånd som Herre. . . . . . . . . . 126
09: Profeter og Lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . 149
10: Nåden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
11: Hva er galt med verden og vår tid?. . . . 188

Utdrag fra boken.

Og også jeg, er så radikal, at jeg mener bestemt, hvis ikke musikklederen er grepet av Gud, så er han ubrukelig. Ja men han er dyktig til å spille, sier du. Det er ikke nok det. Det er ikke nok. Vi har haugevis som er flinke til å spille og synge i den forstand. Du kan jo gå ut i verden, der er det massevis som er dyktige. Enten de er søndagskolelærer eller de er musikkleder eller de er eldste eller de er predikant eller bror eller søster som er i Guds gjerning, så må de være grepet av Gud. Ellers så er vi satt til side, og vi er ingen kanal for den Hellige Ånd.

***

Free Hits Counter